ỨNG DỤNG AMMONIUM NITRATE TRONG NÔNG NGHIỆP

Ammonium Nitrate ứng dụng nông nghiệp

Ammonium nitrate có công thức hóa học là NH₄NO₃, là hợp chất hóa học. Một hợp chất muối trung hòa dạng tinh thể màu trắng, hút ẩm mạnh và tan được trong nước. Chất này thường được dùng trong nông nghiệp làm phân bón và Ammonium Nitrate ứng dụng nông nghiệp rất phổ biến và hiệu quả.

CÁCH SẢN XUẤT HÓA CHẤT AMMOIUM NITRATE

Việc sản xuất Hóa chất Ammonium Nitrate trong công nghiệp thì đơn giản về mặt hóa học. Còn về công nghệ thì đầy thách thức. Dưới đây là quá trình phản ứng trung hòa của amonia với acid nitric tạo ra một dung dịch nitrat amoni:

HNO3(aq) + NH3(g) → NH4NO3(aq)

Để sản xuất quy mô công nghiệp, phản ứng này được thực hiện bằng cách sử dụng khí amonia khan và acid nitric đậm đặc. Phản ứng này xảy ra mãnh liệt và tỏa nhiệt.

Sau khi dung dịch muối được tạo ra, thường thì có nồng độ khoảng 83%. Lượng nước dư được làm khô đến mức nitrat amoni có nồng độ 95 – 99,9% (nitrat amoni chảy), tùy theo mức độ.

Lưu ý: Người không chuyên nghiệp và không có thiết bị chuẩn bị sẵn không nên thử nghiệm với khí khan và acid đặc như thế này. Dù với sự pha loãng lớn bởi nước, không nên xem thí nghiệm kiểu này là dễ.

ỨNG DỤNG AMMONIUM NITRATE TRONG NÔNG NGHIỆP:

1. Làm phân bón Nitrat

Phân bón amoni nitrat là loại phân bón rất phổ biến. Vì nó cung cấp một nửa dạng nitrat và một nửa ở dạng ammonium. Dạng nitrat di chuyển dễ dàng trong nước đất đến rễ, nơi nó ngay lập tức sẵn sàng cho sự hấp thu của thực vật. Phần amoni được đưa lên bởi rễ hoặc dần chuyển đổi thành nitrat bởi các vi sinh vật đất.

Nhiều người trồng rau thích một nguồn nitrat có sẵn của dinh dưỡng thực vật và sử dụng phân bón amoni nitrat. Nông dân nuôi gia súc thích sử dụng nó cho đồng cỏ và phân bón. Vì nó ít ảnh hưởng với bốc hơi hơn urê phân bón khi còn lại trên bề mặt đất.

2. Trộn lẫn với các loại phân bón có gốc khác

Loại phân đạm amoni nitrat thường vẫn được trộn lẫn với các loại phân bón có gốc khác. Phân bón amoni nitrat hòa tan trong nước rất cao thích hợp để sử dụng cho giải pháp dùng tưới tiêu hoặc là phân bón lá. Không nên lưu trữ hỗn hợp này trong thời gian dài vì nó sẽ hấp thụ độ ẩm nhanh từ không khí. 

Nguồn: Admin sưu tầm Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *