Tag Archives: Ứng dụng hoá chất Acetone trong sản xuất sơn

ỨNG DỤNG HOÁ CHẤT ACETONE TRONG SẢN XUẤT SƠN

ỨNG DỤNG ACETONE TRONG SẢN XUẤT SƠN

Hoá chất acetone là một dung môi hữu cơ phổ biến trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là trong sản xuất sơn, hoá chất Acetone được sử dụng để hòa tan các thành phần khác nhau trong sơn bao gồm nhựa, nhựa acrylic và epoxy.  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÓA CHẤT ACETONE Acetone […]