Tag Archives: MONO AMMONIUM PHOSPHATE

MONO AMMONIUM PHOSPHATE LÀ GÌ ?

Hợp chất Mono Ammonium phosphate hay còn gọi là MAP. MAP thuộc hóa chất vô cơ tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu trắng, có mùi ammoniac nhẹ và tan được trong nước. Ngày nay hóa chất MAP được người ta dùng chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất giấy, […]