Tag Archives: hóa chất

ACETONE VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng hoá chất acetone trong công nghiệp

Hóa chất Acetone được đánh giá là có độc tính thấp. Hóa chất không gây đột biến hay các triệu chứng nhiễm độc ảnh hưởng đến thần kinh nếu hít phải.  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÓA CHẤT ACETONE Axetol hay acetone còn được gọi là Dimethyl Formadehyde, là một hợp chất hữu cơ, có […]