Tag Archives: công dụng saponin

HỢP CHẤT SAPONIN

Hợp chất SAPONIN

Hợp chất Saponin là một loại hợp chất hóa học tự nhiên, thường được tìm thấy trong cây cỏ và một số loài động vật. Công thức hóa học của Saponin không phụ thuộc vào một chất cụ thể nào mà có thể thay đổi dựa trên loại Saponin cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn […]