Tag Archives: chất tạo màu phần bón

TẠO MÀU VÀ CHỐNG KẾT KHỐI ACF-01 TẠO NÉT RIÊNG

TẠO MÀU VÀ CHỐNG KẾT KHỐI ACF-01

Tạo màu và chống kết khối  ACF-01 với công thức đặc biệt tạo màu sắc riêng biệt cho sản phẩm ure đồng thời hạn chế hiện tượng hút ẩm, tăng độ bền cơ học cho hạt phân bón. Kết khối là một vấn đề lớn trong quá trình sản xuất và bảo quản phân bón, […]