Tag Archives: chất tạo béo

XANTHANGUM PM200

xanthangum - pm200

Được dịch từ tiếng Anh– Xanthangum PM200 là một polysacarit với nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm như một phụ gia thực phẩm phổ biến. Nó là một chất làm đặc và chất ổn định hiệu quả để ngăn chặn các thành phần tách ra. 1.Tên sản phẩm Xanthan Gum – E415 2.Thông tin […]