Tag Archives: Chất phá bọt

Chất khử bọt C-369-Cách sử dụng hiệu quả

TACELENE-6908

Chất khử bọt C-369 là tác nhân loại bỏ các lớp bọt được sinh ra trong quá trình sản xuất hoặc xử lý nước thải, cách sử dụng hiệu quả tránh tình trạng có bọt trong sơn, mực in, giấy,… gây ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng sản phẩm.  Bọt được sinh ra […]