Tag Archives: Amino Acid

AMINO ACID LÀ GÌ? TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

amino-acid

Amino Acid là hợp chất cung cấp một lượng lớn protein dễ hấp thu cho cây trồng. Giúp cây hấp thu dinh dưỡng một cách nhanh chóng qua các vách tế bào. Chúng cung cấp đúng tỉ lệ cần thiết trong suốt quá trình nuôi lộc, nuôi hoa và nuôi trái của cây. 1. Cách […]