Tag Archives: AMINO ACID TRONG NÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG AMINO ACID TRONG NÔNG NGHIỆP

AMINO ACID TRONG NÔNG NGHIỆP

Amino acid (axit amin) giúp cho cây trồng phục hồi bệnh một cách nhanh chóng và đẩy mạnh quá trình phát triển của cây trồng. Khoa học đã chứng minh rằng các loại cây ăn trái nói chung đều có nhu cầu protein cũng như amino acid amin nhiều hơn những cây ngắn ngày bình […]