Tag Archives: Aetone

ỨNG DỤNG ACETONE TRONG NÉN KHÍ

Ứng dụng Acetone trong nén khí

Acetone là một hợp chất hóa học, thường được sử dụng làm dung môi trong nhiều ứng dụng công nghiệp và hộ gia đình. Khi được nén lại thành dạng khí, acetone có thể được lưu trữ và di chuyển một cách thuận tiện và an toàn hơn. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÓA CHẤT […]