Tag Archives: Acryl Clear Liquid

ACRYL CLEAR LIQUID TRONG ĐÚC MẪU LINH KIỆN

Ứng dụng Acryl clear liquid trong đúc mẫu linh kiện

Acryl clear liquid là một loại dung dịch mẫu nguội, loại trong. Hoá chất này thường được sử dụng để hỗ trợ đúc mẫu linh kiện điện tử PCB và FPCB. Nó giúp phát hiện các lỗi của bản mạch trong quá trình sản xuất. Đây là sản phẩm của thương hiệu YoungJin và thường […]