Tag Archives: Acid Benzoic và ứng dụng trong công nghiệp

ACID BENZOIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Acid Benzoic và ứng dụng trong công nghiệp

Acid benzoic là một dạng axit cacboxylic thơm và được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm. Nó cũng là một chất ban đầu quan trọng để tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ khác. Các muối và este của axit benzoic được gọi là benzoat. Acid benzoic đã được phát hiện từ thế […]