Tag Archives: acetone

ỨNG DỤNG HOÁ CHẤT ACETONE TRONG SẢN XUẤT SƠN

ỨNG DỤNG ACETONE TRONG SẢN XUẤT SƠN

Hoá chất acetone là một dung môi hữu cơ phổ biến trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là trong sản xuất sơn, hoá chất Acetone được sử dụng để hòa tan các thành phần khác nhau trong sơn bao gồm nhựa, nhựa acrylic và epoxy.  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÓA CHẤT ACETONE Acetone […]

ACETONE VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng hoá chất acetone trong công nghiệp

Hóa chất Acetone được đánh giá là có độc tính thấp. Hóa chất không gây đột biến hay các triệu chứng nhiễm độc ảnh hưởng đến thần kinh nếu hít phải.  THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÓA CHẤT ACETONE Axetol hay acetone còn được gọi là Dimethyl Formadehyde, là một hợp chất hữu cơ, có […]