TẠO MÀU VÀ CHỐNG KẾT KHỐI ACF-01

Thông tin sản phẩm tạo màu và chống kết khối ACF-01

  • Trạng thái : Lỏng, đồng nhất, tan hoàn toàn trong nước
  • Màu sắc :  Màu đỏ, xanh lam, xanh lá, cam, vàng tuỳ theo nhu cầu của khách hàng
  • Hàm lượng chất khô (% khối lượng) : ≥ 12,0
  • pH (250C): 4,0 – 9,0
  • Khối lượng riêng (25°C, kg/l) : 0,95 ÷ 1,15
  • Thành phần: Chất tạo màng, chất phân tán, chất hoạt động bề mặt, chất tạo màu