POTASSIUM PERMANGANATE

Công thức hóa học: KmnO4

Tên thường gọi: Thuốc tím

Xuất Xứ : Trung Quốc

Ngoại quan: Dạng tinh thể có màu tím