NOVAPHOS – NA1000

  • Tên sản phẩm: NOVAPHOS – NA1000
  • Công dụng Tạo giòn dai, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất giữ ẩm, chất tạo xốp, chất ổn định, chất làm dày.
  • Được sử dụng cho: Sản phẩm thủy hải sản
  • Thành phần chính: INS452(i), INS450(iii)
  • Trọng lượng 1kg/ gói, 30kg/bao