MANGANESE SULFATE MONOHYDRATE

THÔNG TIN HÓA CHẤT

Danh pháp IUPAC: Mangan(II) sulfat monohydrat
Tên gọi khác: Manganese(II) sulfate monohydrate, Manganese monosulfate, Manganese vitriol
Công thức phân tử: MnSO4·H2O
Ngoại dạng: Chất rắn tinh thể màu hồng nhạt
Khối lượng mol: 169,01 g/mol
Khối lượng riêng: 2,75 g/cm³
Điểm nóng chảy: 700 °C (phân hủy)
Điểm sôi: Phân hủy ở nhiệt độ cao
Độ tan: Dễ tan trong nước, hơi tan trong cồn
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: 25kg/bao