MAGNESIUM CHLORIDE

THÔNG TIN HÓA CHẤT:

  • Tên gọi khác: yle=”font-weight: 400;”>Magnesium chloride, Magie clorua, Khoáng MgCl2
  • Công thức phân tử: MgCl2 
  • Ngoại dạng: Dạng bột hoặc dạng vảy màu trắng, vị đắng
  • Khối lượng mol: 95.211 g/mol (khan) và 203.31 g/mol (ngậm 6 nước)
  • Khối lượng riêng: 2.32 g/cm3 (khan)  và 1.569 g/cm3 (ngậm 6 nước)
  • Điểm nóng chảy: 714 °C (987K ; 1.317 °F) và 117 °C (243°F ;390K)
  • Điểm sôi: 1.412 °C (1.685 K; 2.574 °F)
  • Độ tan: MgCl2 khan là 52.9 g/100 ml (0 °C) , 54.3 g/100 ml (20 °C) và 72.6 g/100 ml (100 °C).  MgCl2 dạng ngậm nước là 167 g/100 ml (20 °C)
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • font-weight: 400;”>Quy cách: 25kg/ bao

LIÊN HỆ BÁO GIÁ