JAVEL

THÔNG TIN HÓA CHẤT

 • Danh pháp IUPAC: Natri hypochlorit
 • Tên gọi khác: Nước Javel, vôi phếch
 • Công thức phân tử: NaClO
 • Ngoại dạng: Dạng dung dịch hoặc dạng rắn màu trắng
 • Khối lượng mol: 74.44 g/mol
 • Khối lượng riêng: khoảng 1.11 g/cm³ (dạng dung dịch 10-15 %)
 • Điểm nóng chảy: >300°C
 • Điểm sôi: Phân hủy ở nhiệt độ cao hơn 40°C
 • Độ tan: Hoà tan trong nước
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Quy cách: 30-35 Kg/Can, 250 Kg/phuy.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ