NATRI CARBONATE

THÔNG TIN HÓA CHẤT

  • Danh pháp IUPAC: Sodium Carbonate
  • Tên gọi khác: Cacbonat natri Natron
  • Công thức phân tử: Na2CO3
  • Ngoại dạng: dạng khan, màu trắng
  • Khối lượng mol: 105,9872 g/mol (khan)
  • Điểm nóng chảy: 851 °C (1.124 K; 1.564 °F) 
  • Điểm sôi: 1.600 °C (1.870 K; 2.910 °F)
  • Độ tan trong nước: 22 g/100 mL (20 ℃)
  • Xuất xứ: Trung quốc
  • Quy cách: 25kg/bao

LIÊN HỆ BÁO GIÁ