EMULSIFIERS

  • Công thức phân tử: Phụ thuộc vào loại chất tạo nhũ, ví dụ như lecithin có công thức phân tử là C42H80NO8P
  • Nguyên tử cấu thành: Phụ thuộc vào loại chất tạo nhũ
  • Loại thành phần: Chất phụ gia trong nhiều sản phẩm
  • Trạng thái: Thông thường ở dạng lỏng.