Chất phá bọt Defoamer DP-860

Thông tin Chất phá bọt Defoamer DP-860

  • Hình thái: Là hỗn hợp nhũ tương cao phân tử và dẫn xuất axit béo.
  • Phân tán tốt và ức chế bọt hình thành.
  • Có tính ổn định cao, ít giảm độ nhớt trong quá trình bảo quản
  • Độ Ph: 6.0 ~ 7.0