Chất khử bọt S-634

Thông tin sản phẩm chất khử bọt S-634

  • Xuất xứ:  Trung Quốc
  • Trạng thái: Nhũ tương màu trắng sữa
  • Tính tan: Tan nhiều trong nước