Chất khử bọt C-687

Thông tin sản phẩm chất khử bọt C-687

  • Xuất xứ:  Trung Quốc
  • Thành phần: Polyete cồn béo, polyether, chất tổng hợp và chất phân tán.
  • Nhiệt độ: khả năng chịu nhiệt cao