Chất khử bọt C-369

Thông tin sản phẩm chất khử bọt C-369

  • Xuất xứ:  Trung Quốc
  • Thành phần: Rượu béo, dầu khoáng, chất tổng hợp và chất phân tán.
  • Nhiệt độ: khả năng chịu nhiệt cao hơn 200°C