Chất điều hòa sinh trưởng NAA

Thông tin sản phẩm 

  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Công thức phân tử: C10H7CH2CO2H
  • Nguyên tử cấu thành: Cacbon, Hidro, Oxi
  • Trạng thái: Chất rắn
  • Khối lượng phân tử: 186,210g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 135°C (275°F)