CHẤT CHỐNG KẾT KHỐI ACF-03

Thông tin sản phẩm chất chống kết khối ACF-03

  • Trạng thái vật lý : Hóa chất ở dạng paste hoặc rắn
  • Màu sắc cảm quan : Trắng, trắng ngà, hoặc nâu vàng
  • Khối lượng riêng ở 65 0C, g/cm3 : 0,7 – 1,0
  • Nhiệt độ nóng chảy, 0C : 40 – 65
  • Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC : 170 – 250