CALCIUM NITRATE

THÔNG TIN HÓA CHẤT:

 • Danh pháp IUPAC: Calcium Dinitrate
 • Tên gọi khác: Kalksalpeter, Norgessalpeter, nitrocalcit, salpeter Na Uy, vôi nitrat
 • Công thức phân tử: Ca(NO3)2
 • Ngoại dạng: chất rắn không màu
 • Khối lượng mol: 164,088 g/mol
 • Khối lượng riêng: 2504 g/cm3
 • Điểm nóng chảy: 561 °C (1.042 °F; 834 K) (khan)
 • Điểm sôi: phân hủy (khan), 132 °C (270 °F; 405 K) (tetrahydrat)
 • Độ tan:hòa tan trong amoniac hầu như không hòa tan trong axit nitric.
 • Xuất xứ: Bồ Đào Nha
 • Quy cách: 25kg/bao

LIÊN HỆ BÁO GIÁ