BUTYL CARBITOL

THÔNG TIN HÓA CHẤT 

  • Tên gọi khác: Butoxyethoxyethanol, Diglycol Monobutyl Ether, Butoxydiethylene Glycol, Butyl Oxitol Glycol Ether. 
  • Công thức phân tử: C8H18O3
  • Ngoại dạng: Chất lỏng không màu
  • Khối lượng mol: 162.22 g/mol
  • Khối lượng riêng: 0.955 g/cm3  
  • Điểm nóng chảy: -68 °C
  • Điểm sôi: 230,4 °C
  • Độ tan: Tan trong ethanol, ethyl ether, acetone và hòa tan tốt trong nước
  • Xuất xứ: Mỹ, Trung Quốc
  • Quy cách: 193 kg/phuy.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ