BUTYL ACETATE

THÔNG TIN HÓA CHẤT  

 • Danh pháp IUPAC: Butyl etanoat
 • Tên gọi khác: Butyl acetate, Acetic acid, n-butyl ester, Butile
 • Công thức phân tử: C6H12O2
 • Ngoại dạng: dạng lỏng, không màu.
 • Khối lượng mol: 116.16 g/mol
 • Khối lượng riêng: 0.88 g/cm3, lỏng
 • Điểm nóng chảy: -74 °C (199 K, -101°F)
 • Điểm sôi: 126 °C (399 K, 256°F)
 • Độ tan: 0.7 g/100 ml (20.0 °C)
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Quy cách: 180 kg/phuy hoặc 20 lít/can

LIÊN HỆ BÁO GIÁ