BORIC ACID

THÔNG TIN HÓA CHẤT

 • Danh pháp IUPAC: Acid boric, Trihydroxidoboron
 • Tên gọi khác: Orthoboric acid, Boracic acid, Sassolite, Optibor, Borofax
 • Công thức phân tử: H3BO3
 • Ngoại dạng: Chất rắn kết tinh màu trắng
 • Khối lượng mol: 61,83302 g/mol
 • Khối lượng riêng: 1,435 g/cm³
 • Điểm nóng chảy: 170,9 °C (444,0 K; 339,6 °F)
 • Điểm sôi: 300 °C (573 K; 572 °F)
 • Độ tan: 2,52 g/100 mL (0 ℃); 4,72 g/100 mL (20 ℃); 5,7 g/100 mL (25 ℃); 19,10 g/100 mL (80 ℃); 27,53 g/100 mL (100 ℃)
 • Xuất xứ: Mỹ 
 • Quy cách: 25kg/bao 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ