BENZEN

THÔNG TIN HÓA CHẤT

 • Danh pháp IUPAC: Benzene
 • Tên gọi khác: Benzol cyclohexa-1,3,5-trien
 • Công thức phân tử: C6H6 
 • Ngoại dạng: chất lỏng không màu
 • Khối lượng mol: 78,11 g/mol
 • Khối lượng riêng: 0,8786 g/cm3 chất lỏng
 • Điểm nóng chảy: 5,5 °C 
 • Điểm sôi:  80,1 °C
 • Độ tan: 5,5 °C
 • Xuất xứ:Trung Quốc  
 • Quy cách: 180kg/phuy

LIÊN HỆ BÁO GIÁ