AXIT PHOSPHONIC

THÔNG TIN HÓA CHẤT:

 • Danh pháp IUPAC: acid phosphonic
 • Tên gọi khác: Dihydroxyphosphine oxide, Dihydroxy(oxo)-λ5-phosphane, Dihydroxy-λ5-phosphanone, Orthophosphorous acid, Oxo-λ5-phosphanediol, Oxo-λ5-phosphonous acid
 • Công thức phân tử: H₃PO₃ hoặc HPO(OH)₂
 • Ngoại dạng: Chất rắn màu trắng
 • Khối lượng mol: 82.00 g/mol
 • Khối lượng riêng: 1,651 g/cm³ (21 °C)
 • Điểm sôi: 200 °C (decomp)
 • Điểm nóng chảy: 73,6 °C (346,8 K; 164,5 °F)
 • Độ tan: 310 g/100 mL
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Quy cách: 35kg/can