AQUA CHLORONICS CLORIN

Thông tin sản phẩm Aqua Chloronics Clorin

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Tên thường gọi: Chlorine Ấn Độ, Calcium hypocholorite, Chlorine of lime

Xuất xứ: Ấn Độ

Hàm lượng: 70%

Ngoại quan: Dạng hạt nhỏ màu trắng.