AMINO ACID

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ: 
  • Công thức phân tử: R(NH2)x(COOH)y
  • Nguyên tử cấu thành: Nitơ, Hidro, Cacbon, Oxy
  • Loại thành phần: Hợp chất ion
  • Trạng thái: Chất rắn dạng tinh thể
  • Nhiệt độ nóng chảy: Cao