Author Archives: Hau

XANTHANGUM PM200

xanthangum - pm200

Được dịch từ tiếng Anh– Xanthangum PM200 là một polysacarit với nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm như một phụ gia thực phẩm phổ biến. Nó là một chất làm đặc và chất ổn định hiệu quả để ngăn chặn các thành phần tách ra. 1.Tên sản phẩm Xanthan Gum – E415 2.Thông tin […]

EMULSIFIERS – CHẤT TẠO NHŨ

emulsifiers - chat tao nhu

Thêm dầu vào nước và hai chất lỏng sẽ không bao giờ trộn lẫn với nhau. Ít nhất là không cho đến khi thêm chất nhũ hóa. Emulsifiers – chất tạo nhũ là chìa khóa giải thích tại sao dầu không tách khỏi giấm trong sốt mayonnaise, tại sao sô cô la có thể được đúc […]